COLECTAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DE TOATE TIPURILE

TARIFE PRACTICATE DE SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, CONFORM HCL NR. 17/15.04.2022

PERSOANE FIZICE
Denumire taxă Tarif Detalii
Taxă specială de salubrizare pentru gunoiul menajer – pentru activitatea de colectare și pentru transportul separat al deșeurilor menajere 12 lei/pers/lună Cf. Declaratie de impunere
Taxă specială de salubrizare privind domeniul public 2022 –  pentru curățenia și întreținerea spațiilor publice, deszăpezirea, combaterea gheții și a poleiului de pe domeniul public precum și alte activități asimilate acestora, pentru fiecare locuință situată în comuna Corbeanca 6 lei/gospodărie/lună Cf. Declaratie de impunere
Taxă pentru preluararea și eliminarea deșeurilor voluminoase (mobilier, saltele, canapele, etc.) 100 lei/mc La cerere
Taxă preluare deșeuri vegetale biodegradabile (iarbă, funze, etc.) 5 lei/Sac/120L La cerere
Taxă preluare deșeuri vegetale biodegradabile (crengi, vreji, coceni, coardă de viță de vie, etc.) 50 LEI / mc La cerere
Taxă preluare deșeuri amestec de beton, cărămizi, moloz și alte materiale rezultate în urma activității de construire – la sac 9 lei / sac + TVA La cerere
Taxă preluare deșeuri amestec de beton, cărămizi, moloz și alte materiale rezultate în urma activității de construire 515 lei/mc + TVA La cerere
Taxă pentru eliberare autorizației de construire necesară edificare anexă locuință, gard, compartimentări interioare. 500 lei Taxa unica

Legea 227/2015 – privind codul fiscal – În conformitate cu prevederile are. 485 alin, (1) din Legea 227/2015, sunt scutite de la plata Taxei speciale de salubrizare persoanele prevăzute de articolul 485 alin. (1), litera f), mai exact persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrat în gradul I (unu) de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I (unu) de invaliditate.

PERSOANE JURIDICE
Denumire taxă Tarif Detalii
Taxă preluarare deșeuri menajere 160 lei/mc/lună + TVA Valabil pentru min. 1mc
Taxă specială de salubrizare privind domeniul public 2022 –  pentru curățenia și întreținerea spațiilor publice, deszăpezirea, combaterea gheții și a poleiului de pe domeniul public precum și alte activități asimilate acestora, pentru fiecare locuință situată în comuna Corbeanca 25.2 lei/lună + TVA Cf. Declarație de impunere
Taxă preluarare și eliminarea deșeurilor voluminoase (mobilier, saltele, canapele, etc.) 100 lei/mc  La cerere
Taxă preluare deșeuri vegetale (iarbă, funze, etc.) 5 lei/Sac/120L  La cerere
Taxă preluare deșeuri vegetale biodegradabile (crengi, vreji, coceni, coardă de viță de vie, etc.) 50 lei/mc La cerere
Taxă preluare deșeuri amestec de beton, cărămizi, moloz și alte materiale rezultate în urma activității de construire 515 lei/mc + TVA La cerere
Taxă pentru eliberare autorizației de construire necesară edificare anexă locuință, gard, compartimentări interioare. 500 lei Taxă unică
Taxă eliberare contract de salubrizare în vederea obținerii autorizației de construire Taxă unică
Pentru o casă având o suprafață construită de până la 200mp 2000 lei Taxă unică
Pentru o casă cu o suprafață construită cuprinsă între 201 si 400mp 4000 lei Taxă unică
Pentru o casă având o suprafață construită mai mare de 401 mp 6000 lei Taxă unică
Pentru o casă duplex (2 unități locative) înșiruite și colective (bloc de apartamente) 2000 lei/unitate locativă Taxă unică
Pentru construcțiile cu destinația de spații comerciale 4000 lei/200 mp Taxă unică