Uncategorized

Ghid solicitare ridicare pentru diversele tipuri de deșeuri (deșeuri resultate din construcții, voluminoase și vegetale)

Deșeurile rezultate din construcții, cele voluminoase și cele vegetale se colectează doar în urma unei solicitări scrise către reprezentanții Trans Auto*

 

Solicitările se trimite direct pe WhatsApp către numărul de telefon 0799 979 405 sub forma unui mesaj text.

Cererea de ridicare trebuie să conțină:

 

 ____[Nume]_____, _____[Prenume]_____, identificat prin _____ [serie și nr CI]_____, solicit ridicare cantitatea ____________, din tipul de deșeu _____[construcții / vegetal / voluminos]_____, din locația _____[strada și nr.]_____.

*Menționăm că aceste tipuri de deșeuri sunt gestionate și procesate separat de contractul de salubritate încheiat la primărie pentru deșeurile menajere și reciclabile.

 

Colectarea lor se achită separat, facturat, conform prețurilor și tarifelor afișate pe site-ul nostru: https://transautocorbeanca.ro/preturi-si-tarife/

Mai multe informații puteți găsi pe https://transautocorbeanca.ro/documente-utile/.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *