COLECTAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DE TOATE TIPURILE

Hotărârea Consiliului Local Nr. 17/15.04.2022 privind modificarea tarifelor serviciilor de salubritate – la anexa HCL Nr. 48 / 07.07.2020

Hotărârea Consiliului Local Nr. 13 / 01.03.2022 privind prelungirea cu o perioada de 5 ani a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din comuna Corbeanca

Hotărârea Consiliului Local Nr. 80/23.12.2019 privind aprobarea tarifelor de salubritate

Hotărârea Consiliului Local Nr. 11/16.01.2017 privind atribuirea directă a contractului public de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Corbeanca că SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL

Declarații de impunere

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 01

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentând gunoi menajer pentru utilizatorii casnici

Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 02

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane juridice care nu desfășoară activități economice pe raza comunei Corbeanca

Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 03

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane fizice/juridice care au închiriat persoanelor juridice ce desfășoară activități economice (inclusiv PFA, II)

Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 04

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentând gunoi menajer pentru utilizatorii persoane juridice care desfășoară activități economice pe raza comunei Corbeanca

Descarcă

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 05

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare reprezentând gunoi menajer pentru utilizatorii persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale pe raza Comunei Corbeanca

Descarcă